ชุดคิท สัญญาณเสียง เสียงต่างๆ
 

SL2002 เครื่องดนตรีออร์แกน 13 คีย์
   ISBN 978-974-9424-88-9

 สร้างเสียงดนตรีได้ 13 เสียง ซึ่งเรียงลำดับตั้งแต่เสียงต่ำ  ไปหาเสียงสูง
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 วงจรมีขนาดเล็กไม่ซับซ้อนประกอบง่าย
 >>รายละเอียด

 

SL2003 ระนาดอิเล็กทรอนิกส์
   ISBN 978-974-9424-89-6

 วงจร ใช้ LED แสดงผล และเกิดเสียงที่มีความถี่แตกต่างกันออกทางลำโพง
 สามารถปรับเสียงได้โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 >>รายละเอียด

 

SL2004 ไซเรนยุโรป
   ISBN 978-974-9424-90-2

 วงจรให้กำเนิดความถี่แสงเป็นไฟกระพริบ LED 2 ดวงติดดับสลับกัน
 ให้กำเนิดเสียงแบบไซเรนยุโรป
 สามารถปรับระดับความดังของเสียงได้
 >>รายละเอียด


 

SL2005 เสียงปืนอวกาศ
   ISBN 978-974-9424-91-9

 ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์
 มีสวิตซ์เลือกเสียงแบบเป็นนัด หรือเป็นชุด
 มีตัวต้านทานปรับค่าเพื่อสร้างเสียงเองได้
 >>รายละเอียด


 
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389