SL1018 ไฟวิ่งบอกรัก I Love You
  ISBN 885-712-174-821-0


รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว
  ให้ของขวัญกับคนที่คุณรักด้วยไฟบอกรัก
I Love you 3รูปแบบเพื่อแสดงความในใจที่อาจ
ไม่กล้าบอกได้เป็นอย่างดี มาพร้อมด้วย LED
ขนาด 5mm ถึง 26 ดวง 3 สีแดง, เหลือง, เขียว
สามารถปรับ ความเร็วการวิ่งของไฟ ให้มีความ
เร็วให้ไฟวิ่ง เร็ว, ช้า หรือหยุดนิ่ง ได้ตามที่ต้องการ
คู่มืออธิบายเป็นขั้นตอนทำตามได้ทันที
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานประดิษฐ์อื่น ๆ
เ พื่อให้เป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษของคุณ

- ใช้ไฟเลี้ยง 9 V
- ปรับความเร็วการกระพริบของ LED ด้วยเกือกม้า

 
 
สร้างและเรียนรู้ง่าย ๆ พร้อมคู่มืออธิบายอย่าง
ละเอียดสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง

# คู่มือแบบใหม่สี่สีสวยงาม
# อธิบายประกอบแบบ Step by Step
# คู่มืออธิบายละเอียดสามารถทำตามได้ทันที
# ขั้นตอนการทำบัดกรีอุปกรณ์
# ทดสอบและแก้ปัญหาเมื่อวงจรไม่ทำงาน
# หลักการทำงานของวงจร
# การนำวงจรไปประยุกต์ใช้งาน
 
 
 
     ราคา 185  บาท
กลับไปยังหน้าหลักชุดคิท
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389