SL1020 ไฟกระพริบ LED 1 ดวง 3 สี ปรับความเร็วได้
 ISBN 885-712-174-822-7


รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว
วงจรไฟกระพริบ โดยใช้ LED เพียงดวงเดียว
เหมาะมากสำหรับการเริ่มต้น เรียนรู้การทำงาน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ
วงจรมีขนาดเล็ก อุปกรณ์น้อยชิ้น จึงง่ายต่อการ
ประกอบ สามารถเปลี่ยน LED ได้ 3 สี
(แดง, เหลือง, เขียว)โดยไม่ต้องบัดกรีใหม่ทั้งยัง
ปรับความเร็วการกระพริบของหลอด LED ให้ได้
ความเร็วตามที่ต้องการ คู่มืออธิบายเป็นขั้นตอน
ทำตามได้ทันที สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
ประดิษฐ์อื่น ๆได้อย่างง่ายดาย

- ใช้ไฟเลี้ยง 9 V
-ปรับความเร็วการพริบของ LED ด้วยเกือกม้า

 

 
สร้างและเรียนรู้ง่าย ๆ พร้อมคู่มืออธิบายอย่าง
ละเอียดสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง

# คู่มือแบบใหม่สี่สีสวยงาม
# อธิบายประกอบแบบ Step by Step
# คู่มืออธิบายละเอียดสามารถทำตามได้ทันที
# ขั้นตอนการทำบัดกรีอุปกรณ์
# ทดสอบและแก้ปัญหาเมื่อวงจรไม่ทำงาน
# หลักการทำงานของวงจร
# การนำวงจรไปประยุกต์ใช้งาน
 
 
 
     ราคา 79  บาท
กลับไปยังหน้าหลักชุดคิท
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389