SL1021 ไฟกระพริบ LED 2 ดวง 4 รูปแบบ ปรับความเร็วได้
ISBN 885-712-174-823-4


รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว
นุกกับวงจรไฟกระพริบ LED 2ดวง ที่มาพร้อมกับ
ดีไซน์รูปแบบใหม่ เพิ่มและลดจังหวะพริบได้เร็วตาม
ที่ต้องการขนาดวงจรกะทัดรัดประกอบง่ายสามารถ
เปลี่ยนสีหลอดLED ได้ 4 แบบโดยไม่ต้องบัดกรีใหม่
ทำให้เกิดความหลากหลายไม่น่าเบื่อคู่มืออธิบายเป็น
ขั้นตอนอย่างละเอียดทำตามได้ทันที ทั้งยังสามารถนำ
ไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

- ใช้ไฟเลี้ยง 9 V
- ปรับความเร็วการกระพริบของ LED ด้วยเกือกม้า

 
สร้างและเรียนรู้ง่าย ๆ พร้อมคู่มืออธิบายอย่าง
ละเอียดสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง

# คู่มือแบบใหม่สี่สีสวยงาม
# อธิบายประกอบแบบ Step by Step
# คู่มืออธิบายละเอียดสามารถทำตามได้ทันที
# ขั้นตอนการทำบัดกรีอุปกรณ์
# ทดสอบและแก้ปัญหาเมื่อวงจรไม่ทำงาน
# หลักการทำงานของวงจร
# การนำวงจรไปประยุกต์ใช้งาน
 
 
 
     ราคา 89   บาท
กลับไปยังหน้าหลักชุดคิท
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389