SL1022 ไฟกระพริบ LED 3 ดวง 20 รูปแบบ ปรับความเร็วได้
ISBN 885-712-174-824-1


รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว
สนุกกับวงจรไฟกระพริบ LED 3 ดวง ที่สามารถ
เปลี่ยนสีได้มากถึง 20 รูปแบบไม่ซ้ำกันโดยไม่ต้อง
บัดกรีใหม่เพิ่มและลดจังหวะกระพริบได้เร็วตามที่ต้อง
การขนาดกะทัดรัดประกอบง่ายคู่มืออธิบายเป็นขั้น
ตอนสามารถประกอบตามได้ทันที ทั้งยัง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นได้อย่าง
ง่ายดายทำให้ชิ้นงานมีความหลากหลายไม่เหมือนใคร

- ใช้ไฟเลี้ยง 9 V
- ปรับความเร็วการกระพริบของ LED ด้วยเกือกม้า

 
สร้างและเรียนรู้ง่าย ๆ พร้อมคู่มืออธิบายอย่าง
ละเอียดสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง

# คู่มือแบบใหม่สี่สีสวยงาม
# อธิบายประกอบแบบ Step by Step
# คู่มืออธิบายละเอียดสามารถทำตามได้ทันที
# ขั้นตอนการทำบัดกรีอุปกรณ์
# ทดสอบและแก้ปัญหาเมื่อวงจรไม่ทำงาน
# หลักการทำงานของวงจร
# การนำวงจรไปประยุกต์ใช้งาน
 
 
 
     ราคา 99  บาท
กลับไปยังหน้าหลักชุดคิท
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389