SL4009 วงจรไฟฉุกเฉิน
ISBN 885-712-174-826-5


รูปชุดคิทเมื่อประกอบเสร็จแล้ว

วงจรไฟฉุกเฉินที่คุณสามารถประกอบและนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายโดยการนำเอาชุดคิท
ที่ประกอบแล้วต่อเข้ากับหลอดไฟขนาด 3 – 12 วัตต์
ขนาดใดก็ได้ ซึ่งจะทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าภายใน
สายตกลงจะทำให้หลอดไฟที่ท่านต่อเอาไว้กับชุดคิท
ทำงานให้แสงสว่างกับท่าน เหมาะสำหรับไว้เตือน
ไฟฟ้าดับภายในบ้านเป็นอย่างดี วงจรมีขนาดเล็ก
ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ไม่กินไฟ
เพราะใช้ไฟเลี้ยงวงจรเพียง 9 V เท่านั้น

- ใช้แบตเตอรี่ไฟ 9 V
- สั่งการทำงานของรีเลย์เมื่อไฟดั


 
สร้างและเรียนรู้ง่าย ๆ พร้อมคู่มืออธิบายอย่าง
ละเอียดสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง

# คู่มือแบบใหม่สี่สีสวยงาม
# อธิบายประกอบแบบ Step by Step
# คู่มืออธิบายละเอียดสามารถทำตามได้ทันที
# ขั้นตอนการทำบัดกรีอุปกรณ์
# ทดสอบและแก้ปัญหาเมื่อวงจรไม่ทำงาน
# หลักการทำงานของวงจร
# การนำวงจรไปประยุกต์ใช้งาน
 
 
 
     ราคา 99   บาท
กลับไปยังหน้าหลักชุดคิท
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389