ชุดคิท ไฟกระพริบ เกมต่างๆ (หน้า 2)
หน้า 1 | 2 | 3 |   
 
SL1005 เกมสุ่มตัวเลข
   ISBN 978-974-8817-30-9

 ใช่สุ่มตัวเลขเมื่อทำการกดสวิตช์ หรือจะใช้ในการเล่มเกม
 ตัวเลขแสดงผลด้วย 7-SEGMENT
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 >>รายละเอียด
 
 

SL1006 หัวใจบอกรัก
   ISBN 978-974-9424-84-1

 วงจรไฟกระพริบ ใช้ LED แสดงผล สลับการทำงาน
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 วงจรมีขนาดเล็กไม่ซับซ้อนประกอบง่าย
 >>รายละเอียด

SL1007 เปลี่ยนเสียงเป็นแสง
   ISBN 978-974-9424-85-8

 ในวงจรประกอบด้วยไมโครโฟนความไวสูง
ุ ปรับความไวของไมโครโฟนด้วยการปรับหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้
 แสดงผลด้วย LED สีแดง ขนาด 5 มิลลิเมตร ถึง 6 ดวง
 >>รายละเอียด

SL1008 ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
   ISBN 978-974-9424-86-5

 เล่นสนุกด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 มีสวิตช์เปิด- ปิด วงจร
 แสดงผลด้วย LED สีแดงขนาด 5 มิลลิเมตร จำนวน 14 ดวง
 >>รายละเอียด

หน้า 1 | 2 | 3 |    
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389