ชุดคิท ตรวจจับ เตือนภัย กันขโมย (หน้า 2)
หน้า 1 | 2 |  
 

SL5011 เตือนน้ำล้นด้วยเสียงดนตรี
   ISBN 978-974-9424-97-1

 มีสวิตช์เปิด – ปิด วงจร
 มี LED แสดงสถานะการทำงาน
 มีแผ่นสัมผัสที่ช่วยให้การเตือนดีขึ้น

 >>รายละเอียด

 
SL5013 เตือนฝนตกด้วยเสียงบัซเซอร์   
   ISBN 978-974-8817-35-4

 ส่งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงจากบัซเซอร์
 มีแผ่นเซนเซอร์ตรวจจับหยดน้ำฝน
 สัญญาณเตือนแบบดังค้างพร้อมปุ่มสวิตช์เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

 >>รายละเอียด     
 
SL5014 เตือนรดน้ำต้นไม้ด้วยแสงไฟกระพริบ  
   ISBN 978-974-8817-36-1

 ส่งสัญญาณเตือนด้วยไฟกระพริบ
 ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 9 โวลต์
 สามารถปรับความไวของวงจรในการเตือนได้

 >>รายละเอียด     
SL5016 เครื่องเตือนน้ำร้อน
  ISBN 885-712-1748-01-2

ส่งสัญญาณเสียงเตือนผ่านบัซเซอร์
ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 9 โวลต์
สามารถปรับระดับความร้อนในการตรวจจับได้

 >>รายละเอียด    
 
SL5020 เครืองตรวจจับโลหะ
  ISBN 885-712-1748-02-9

ตรวจจับโลหะโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่งสัญญาณเตือนด้วยบัซเซอร์
ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 9 โวลต์
 
 >>รายละเอียด    
 
SL5021 วงจรตรวจจับวัตถุต้องสงสัย
   ISBN 885-712-1748-03-6

ตรวจจับวัตถุต้องสงสัยที่เป็นโลหะ โดยใช้หลัการการเหนี่ยวนำ
     สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่งสัญญาณเตือนค้างด้วยบัซเซอร์
มีสวิตช์รีเซทกดเพื่อเริ่มต้นทำงานใหม่
 
 >>รายละเอียด    
 
 
หน้า 1 | 2 |  
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389